MŪSŲ PAMOKOS


Pamokų laikas

1 pamoka    8.00- 8. 35

2 pamoka   8.55- 9. 30

3 pamoka   10.00- 10. 35

4 pamoka   11.10- 11. 45

5 pamoka   12.10- 12. 45


Pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS
 ANTRADIENIS
TREČIADIENIS   

1.Anglų k.

  1.  Matematika 1.   Dorinis ugd.

2. Matematika

  2. Lietuvių k
 2.  Kūno kult.
3. Kūno kult.    3. Lietuvių k. 3.  Lietuvių k.
4. Lietuvių k.    4. Pasaulio paž. 4.  Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

   5. Muzika

5. Muzika
 
 
  KETVIRTADIENIS

    

PENKTADIENIS

   

 

 1. Matematika

2.  Anglų k.

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio paž.

5. Šokis

----------------------

 

 

 1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Dailė, technol.

4. Dailė, technol.

5. 

 

 

--------------------

 

 

 

 


Mūsų popamokinė veikla

 • Mažojo artisto studija
 • Keramikos būrelis "Moliukas"
 • Dailės studija "Gilė"
 • Lėlių teatras
 • Prancūzų kalba
 • Drama
 • Tautinė mokyklėlė

Užrašas ant sąsiuvinių

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos

 

1c klasės mokinės

 

Agotos Petrulytės

 matematikos darbai

lietuvių kalbos darbai


Atostogos:

 • RUDENS :               10- 27    10- 31

 

 • ŽIEMOS   :              12- 27   01- 06

 

 • PAPILDOMOS:       02- 17    02- 24

 

 • ŠV. VELYKŲ:          04- 10    04- 14

 

 • PAPILDOMOS:       04- 18     04- 21